PROJ. SPÅRTEKNIK UH

SPÅRTEKNIK UNDERHÅLL

Förstudiens syfte är att sammanställa underlag och bedöma hur stora effektiviseringsvinster, som kan förväntas av huvudprojektets genomförande. Förslag till delprojekt att ingå i Huvudprojektet och prioriteringen av dessa.

Syftet med Huvudprojektet är att effektivisera underhåll och reparationer av järnvägsspåren i det svenska stamnätet, lokala järnvägsspår och i lokaltrafikens spårsystem såsom spåren för tunnelbanor och spårvagnar.

Visa:

PROJ. SPÅRTEKNIK UHs senaste material

PROJ. SPÅRTEKNIK UH har ännu inte publicerat något material.

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Evenemang

Hjälp

Stäng