Ensemblen och musikerna har tränat sedan före jul och repetitionerna är långt framskridna.
”Vi vill göra detta för vår publik som ivrigt väntar på premiären men också för varandra,” är den kommentar som hörs från de inblandade. ”Det är en ansenlig mängd hängivna människor, som arbetar nästan ideellt för att förverkliga en av de maffigaste operaproduktionerna som vi skådat i Gävle”, säger producenten Margareta Andersson.
Vissa ställer sina gager till föreningens förfogande medan andra som är professionella har minskat sina krav avsevärt. Detta enbart för att man brinner för målet att bygga en operascen i Gävle.
Stellan Alneberg drar ett stort lass i denna produktion. Som musikansvarig och dirigent repeterar han med kören, orkestern och solisterna. Kören består av 33 personer, orkestern är närmare 40 stycken och huvudsolisterna är 8 stycken. De tyngsta solistrollerna är dubblerade för att ha en backup vid ev. sjukdom, men också för att vissa roller är mycket röstkrävande.
Regissören Jerker Swande har valt att förlägga handlingen till Paris 1942.
Frankrike är ockuperat av Tyskland och de tyska officerarna, tillsammans med franska nazister förlustar sig i det Parisiska nöjeslivet. Där befinner sig den prostituerade Violetta som är hålldam åt det manliga borgerskapet. Hon är trots unga år märkt av sjukdom, troligen tbc.
Hon är kanske också judinna, vilket gör hennes liv till en vandring i dödens skugga.
Hon förälskar sig i en ung man, Alfredo, och flyr med honom till landet där de får uppleva en kort tid av kärlekslycka.
Alfredos pappa som är fransk nazist söker upp Violetta och förmår henne, med hot och lock att avvisa Alfredo och hon flyr tillbaka till ett hektiskt nöjesliv.
Alfredo vet inte vad som hänt. Galen av försmådd kärlek reser han efter och förödmjukar Violetta.
Violetta är nära döden i sin sjukdom och på dödsbädden får Alfredo veta varför hon offrade deras kärlek.
Camilla Lenström är regiassistent och koreograf i produktionen. Hennes roll är att bistå regissören i hans arbete och att instudera alla rörelser med den stora mängd aktörer på scen.
Kören är i denna uppsättning inte bara en stillastående ingrediens utan alla har en roll och ett eget rörelseschema.
”Vi ser verkligen fram mot premiärerna, som blir två stycken beroende på att vi använder två sångarlag. Premiär 1 är alltså den 11 september och premiär 2 den 12:e. Sammanlagt blir det 12 föreställningar. Biljetterna säljs på Gävle Teater, Konserthuset, Turistbyrån och via ticnet.se ,avslutar producenten Margareta Andersson.


Bildtext: Producen Börje Wallén och solisten Eva Berggren vid biljettsläppet på Gävle Slott lördagen den 4 april.

Foto: Leif Grytenius